Zwiastowanie Pańskie
Zwiastowanie Pańskie

Przyjęcie szkaplerza oraz duchowa adopcja dziecka poczętego – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2021

Dzień upamiętnienia objawienia się archanioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie, jest w Kościele zarazem Dniem Świętości Życia. Nasza wspólnota przeżyła w tym czasie dwa szczególne wydarzenia: rano alumni Seminarium…