sympozjum
sympozjum

Sympozjum misyjne

Z okazji 80-tej rocznicy powstania Kleryckiego Koła Misyjnego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu odbędzie się sympozjum misyjne dla kleryckich i akademickich kół misyjnych. Będzie to okazja do ponownego pochylenia się…