nawracajmy się tu i teraz
nawracajmy się tu i teraz