dominikanie
dominikanie

Kandydatura 2019

Kandydatura to kilkukrotne powiedzenie “chcę” wśród zebranych wiernych, we wspólnocie Kościoła. To włączenie w grono kandydatów do święceń w stopniu diakonatu i prezbiteratu, to decyzja która chociaż bardzo uroczyście…