bp Krzysztof Włodarczyk
bp Krzysztof Włodarczyk

Akolitat 2023

Jutrzni III Niedzieli Wielkiego Postu, która kończyła czas rekolekcyjnego wyciszenia, przewodniczył ksiądz rektor Jan Frąckowiak. W swojej homilii zwracał uwagę, że przyjęcie posługi akolitatu przez braci z kursu IV powinno…