adwent
adwent

Nowy rok liturgiczny

Pierwszymi adwentowymi Nieszporami rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny i duszpasterski 2022/2023, który w Kościele w Polsce jest przeżywany pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wieczornej modlitwie Kościoła w kaplicy pw. Chrystusa Dobrego…

I Niedziela Adwentu

Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego przypadło na dzień 28.11.2020. Będziemy go przeżywać pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. W seminarium ten szczególny okres – okres Adwentu, a więc etap oczekiwania na przyjście Pana…

Kandydatura 2016

4 XII – Zwieńczeniem rekolekcji adwentowych jest kandydatura, tzn. uroczyste przedstawienie Kościołowi nowych kandydatów do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Decyzję 7 kleryków odbierał ks. bp. Damian…

Adwent 2016

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (Ap 3,20) Okres adwentu czyli czas wyczekiwania…