adventus
adventus

I Niedziela Adwentu

Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego przypadło na dzień 28.11.2020. Będziemy go przeżywać pod hasłem „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. W seminarium ten szczególny okres – okres Adwentu, a więc etap oczekiwania na przyjście Pana…