Święcenia diakonatu Patryka Tomczaka
Święcenia diakonatu Patryka Tomczaka

Święcenia diakonatu Patryka Tomczaka

Drugą część Adwentu, bezpośrednie przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, rozpoczęliśmy uroczystą Jutrznią, podczas której kleryk Patryk Tomczak wyznał wiarę i złożył wymagane prawem przysięgi kanoniczne przed przyjęciem święceń diakonatu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz rektor Jan Frąckowiak.

Ten złożony podpis jest tak naprawdę podpisem „in blanco”. Godzisz się na wszystko, co przez te następne kilkadziesiąt lat przygotował Pan Bóg – przypominał ks. Frąckowiak

Eucharystii z udzieleniem święceń diakonatu przewodniczył arcybiskup Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski na Madagaskarze. Koncelebransami byli księża przełożeni, na czele z rektorem ks. dr. Janem Frąckowiakiem, księża proboszczowie parafii rodzinnej oraz praktyk, a także księża związani z kandydatem Patrykiem. We Mszy Świętej, oprócz rodziny i całej naszej wspólnoty, uczestniczyło również 12 chłopaków przeżywających w Seminarium dni skupienia dla rozeznających powołanie.

Kościół dzisiaj w uroczysty sposób potwierdza, że moment Twego powołania nie był złudzeniem – mówił abp Grysa

W swojej homilii arcybiskup Tomasz, odwołując się do Ewangelii z dnia (Mt 1, 1-17), czyli rodowodu Jezusa Chrystusa, zauważył, że w ten spis zostaje włączone imię kleryka Patryka, który oddaje się na wyłączną służbę Bogu i Kościołowi. Wspominał przy tym o ważności celibatu, będącego szczególnym znakiem dla współczesnego człowieka.

W dzisiejszym świecie, w którym sprawę wiary bardzo często spycha się do sfery całkowicie prywatnej, ważne jest świadectwo czystości; świadectwo tego, iż człowiek został stworzony, by nad sobą panować – podkreślał abp Tomasz

Główny celebrans zwracał również uwagę na gesty towarzyszące święceniom, szczególnie związane z nałożeniem rąk na głowę kandydata przez biskupa, symbolizujące całkowite oddanie się na realizację Bożych zamysłów, a także włożenie rąk w ręce biskupa, uświadamiające kandydatowi, że Pan Bóg bierze go w Swą obronę i nigdy nie wypuści go ze Swych rąk.

Jeżeli widzimy obecnie skazy na szacie Oblubienicy Chrystusa – grzechy ludzi Kościoła – to nie dlatego, że te plamy są tak duże, tylko dlatego, iż ta szata jest śnieżnobiała, ponieważ została wybielona we krwi Baranka – zaznaczał abp Grysa

Po homilii nastąpił obrzęd święceń, w czasie którego wzywaliśmy orędownictwa Wszystkich Świętych, arcybiskup w geście apostolskim nałożył ręce na głowę kandydata oraz odśpiewał modlitwę konsekracyjną. Diakon Patryk otrzymał następnie przysługujący strój liturgiczny, czyli dalmatykę, ksiądz arcybiskup przekazał mu również Księgę Ewangelii. Obrzęd zakończony został przekazaniem przez dk. Patryka znaku pokoju arcybiskupowi oraz pozostałym uczestniczącym w liturgii diakonom.