Pismo kleryka

„Warto pomyśleć, czy moje słowa przybliżają kogoś do Jezusa”
Życzymy wam, abyście zawsze potrafili przybliżać innym Jezusa nie tylko mową ale i czynem.