Słowo, czyn, modlitwa – VI Niedziela Wielkanocy, Pismo kleryka
Słowo, czyn, modlitwa – VI Niedziela Wielkanocy, Pismo kleryka