Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Schola seminaryjna “Inclina aurem”

Schola seminaryjna “Inclina aurem”

Scholę w naszym seminarium tworzą klerycy z różnych kursów (najwcześniej po drugim semestrze I roku), którzy zostali do niej przydzieleni po uprzednim przesłuchaniu na egzaminie z muzyki kościelnej. Spotykamy się dwa razy w tygodniu na godzinnej próbie w poniedziałki oraz czwartki, a także w miarę możliwości przed ważniejszymi występami. Naszym opiekunem muzycznym jest ks. dr Mariusz Białkowski, wykładowca Akademii Muzycznej odpowiedzialny za śpiew w Seminarium, a także referent ds. organistów w archidiecezji poznańskiej.

Swoim śpiewem towarzyszymy liturgii podczas ważnych uroczystości i wydarzeń w seminarium, Bazylice Archikatedralnej oraz na Wydziale Teologicznym UAM, a także na cotygodniowych Mszach Św. w języku łacińskim w naszej kaplicy.

Nasza schola dzieli się na trzy głosy. Nasz repertuar to przede wszystkim chorał gregoriański, polifoniczne utwory o tematyce religijnej, pieśni kościelne itp. Szczególnym dla nas wydarzeniem jest coroczny koncert organizowany z okazji wspomnienia liturgicznego św. Cecylii.