Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

W Arcybiskupim Seminarium Duchownym grupa oazowa posiada wieloletnie tradycje. Obecnie gromadzi 11 alumnów, którzy wspólnie spotykają się, aby pochylać się nad Słowem Bożym i rozważać wielką tajemnicę Boga działającego w życiu człowieka. Spotkania dają nam także możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary, modlitwą za współbraci i radością z bycia razem.

Grupa włącza się również w życie diecezjalne Ruchu, uczestnicząc w Mszach Świętych organizowanych przez poznańską diakonię, oraz spotykając się z członkami oazy na Dniach Wspólnoty.