Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa Charyzmatyczna nie jest ruchem, ale poruszaniem się w Duchu Świętym. Jako ruch zniknęłaby szybko, zaledwie weszłaby do krwioobiegu i życia Kościoła. Przecież rzekę, która wpada do morza, nie można nadal nazywać rzeką. Odnowa Charyzmatyczna jest jak bieżący strumień łaski, jest niespodzianką Ducha Świętego.

kard. Suenens

Charyzmatem naszej grupy jest modlitwa, która ma właśnie prowadzić do poruszania się w Duchu Świętym. Wielbimy naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy dzięki i przyzywamy mocy Jego Świętego Ducha, aby nas uzdrawiał, przemieniał i prowadził po drogach naszego powołania. Posługujemy także modlitwą wstawienniczą w naszym domu, jak również na ile jest to możliwe w innych wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym.

Co pewien czas zapraszamy na nasze spotkania różnych gości, którzy dzielą się swoim doświadczeniem działania Ducha Świętego w ich życiu i ukazują nam metody Nowej Ewangelizacji. Spotkania modlitewne odbywają się co środę o godzinie 20.00.