Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Grupa Dobrego Pasterza

Grupa Dobrego Pasterza

Grupę Dobrego Pasterza tworzą klerycy różnych kursów, którym zależy w sposób szczególny na wypracowaniu duchowości kapłana diecezjalnego, jaka będzie niezbędna, jeśli Wolą Bożą i wolą Kościoła zostaną obdarzeni łaską święceń.
Dlatego też gromadzimy się na spotkaniach formacyjnych, podczas których pogłębiamy refleksję nad Słowem Bożym, wsłuchujemy się w głoszone konferencje dotyczące różnych aspektów kapłańskiego życia, staramy się podejmować szczegółowy rachunek sumienia, ale też poszukujemy wzorców kapłanów, którzy przeżyli swoje kapłaństwo w sposób święty, radosny i pociągający, zaznajamiamy się z prezentacjami tematycznymi przygotowywanymi przez poszczególnych członków grupy. Oprócz tego spotykamy się na wspólnej modlitwie – wznosząc naszego ducha ku Bogu, a także organizujemy tzw. kręgi radości, świętując wydarzenia z życia każdego z nas.
Opiekunem naszej grupy jest ks. Stanisław Urmański, który raz w miesiącu prowadzi dla nas krąg studyjny w duchu Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża.
Nie można też pominąć tworzących się spontanicznie między nami więzów braterstwa i przyjaźni, które są wspaniałą zachętą do pracy nad sobą i wsparciem w razie trudności.
Nasza duchowość czerpie tak naprawdę z dwóch źródeł: Unii Apostolskiej Kleru (stowarzyszeniu kapłanów diecezjalnych założonym w XIX wieku, akcentującym osobiste zjednoczenie z Chrystusem, oddanie życia na służbę Kościołowi i tworzenie wspólnoty wśród kapłanów) i duchowości Opus Dei, której twórcą był św. Josemaria Escriva, postulujący dążenie do świętości przez jak najdoskonalsze wykonywanie swoich obowiązków na tym miejscu, na którym postawił nas Pan Bóg.