Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Statuty Towarzystwa Przyjaciół ASD

Statuty Towarzystwa Przyjaciół ASD

§ 6 Celem Towarzystwa jest kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich w Archidiecezji Poznańskiej. Członkowie Towarzystwa realizują ten cel przez:

 1. modlitwę o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, Komunię św., uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego ofiarowane w intencjach Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, jego alumnów, przełożonych i profesorów;
 2. apostolstwo odpowiedzialności wszystkich wiernych Archidiecezji Poznańskiej za przyszłość Kościoła lokalnego, szczególnie za rozwój powołania kapłańskiego alumnów ASD;
 3. pomoc materialną alumnom i Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu;
 4. organizowanie i prowadzenie zebrań, wykładów, seminariów;
 5. współpracę z zrzeszeniami przyjaciół innych seminariów duchownych;
 6. współpracę z Archidiecezjalną Radą Duszpasterstwa Powołań.

§ 7 Arcybiskupie Seminarium Duchowne zobowiązuje się wobec członków Towarzystwa do:

 1. codziennej modlitwy;
 2. odprawiania Mszy św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca za żywych i zmarłych członków Towarzystwa;
 3. przesyłania comiesięcznych intencji modlitw;
 4. informowania o potrzebach Arcybiskupiego Seminarium Duchownego;
 5. organizowania przynajmniej raz w roku dnia skupienia w katedrze lub innym wybranym miejscu;
 6. informowania w Biuletynie o najważniejszych wydarzeniach w Arcybiskupim Seminarium Duchownym.