Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Intencje modlitw członków TP ASD

Intencje modlitw członków TP ASD

Rok 2022

  • Lipiec: O nowe święte powołania kapłańskie oraz za kleryków i przełożonych Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

  • Sierpień: O nowe i święte powołania do służby w Kościele, za kleryków i moderatorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

  • Wrzesień: O nowe, święte powołania do służby kapłańskiej, za przełożonych i kleryków naszego Seminarium.

  • Październik: O nowe, święte powołania do służby kapłańskiej, za przełożonych i kleryków naszego Seminarium.

  • Listopad: O nowe i święte powołania kapłańskie oraz za moderatorów i alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.

  • Grudzień: O nowe i święte powołania kapłańskie oraz za przełożonych i alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.