Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Intencje modlitw członków TP ASD

Intencje modlitw członków TP ASD

Rok 2021

  • styczeń: O nowe święte powołania kapłańskie oraz za kleryków i przełożonych Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu
  • luty: O nowe i święte powołania do służby w Kościele, za kleryków i moderatorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.
  • marzec: O nowe, święte powołania do służby kapłańskiej. Za przełożonych i kleryków naszego seminarium. Za braci przyjmujących posługę akolitatu.
  • kwiecień: O nowe, święte powołania do służby kapłańskiej, za przełożonych i kleryków naszego seminarium.
  • maj: Za przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu.
  • czerwiec: O nowe powołania kapłańskie. Za przełożonych naszego seminarium. Za wszystkich kapłanów.