Rok 2018

  • kwiecień: Za Wszystkich wspierających swoją modlitwą i ofiarą poznańskie seminarium, a szczególnie za członków TP ASD
  • maj: Za przygotowujących się do święceń diakonatu i prezbiteratu
  • czerwiec: O nowe, święte i liczne powołania do służby w Kościele