Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Towarzystwo Przyjaciół ASD

Towarzystwo Przyjaciół ASD

8 grudnia 2003 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Metropolita Poznański, ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki powołał do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Jego Moderatorem został mianowany ks. kanonik Edward Majka.

Zainicjowane dzieło jest wyrazem troski Metropolity Poznańskiego, a wraz z nim i całego Kościoła lokalnego o wszystkich, którzy odkryli w sobie dar powołania do kapłaństwa. Dar ten, noszony w glinianych naczyniach, aby rozwijał się prawidłowo, wymaga ogromnie wiele wytrwałej i rzetelnej pracy, duchowej i intelektualnej. Kościołowi i światu potrzeba kapłanów świętych, wypełnionych duchem Ewangelii, gotowych całe swoje życie poświęcić służbie Panu Bogu, nie szukających swego dobra, ale dobra wiernych. Formacja seminaryjna jest czasem kształtowania takich postaw. Jest to proces wymagający ofiar, zaparcia się siebie, powierzenia całego swego życia Jezusowi Chrystusowi. Jednocześnie okres pobytu kleryków w seminarium jest również czasem, w którym wspólnota Kościoła, poprzez prawnie ustanowionych przełożonych, przypatruje się dążącym do kapłaństwa klerykom i określa prawdziwość ich powołania. Wszystko to wymaga dojrzałości ze strony powołanych i ogromnej odpowiedzialności za Kościół i los każdego człowieka ze strony przełożonych seminarium duchownego. W tym tak ważnym czasie, stanowiącym o przyszłych losach Kościoła, a więc każdego z wierzących, warto sobie uświadomić, że odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich spoczywa na wszystkich wiernych.

Jak czytamy we wprowadzeniu to Statutów Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu:

Kościół usilnie zachęca wiernych do wielkodusznego zaangażowania się w dzieło modlitewnego (.) wspierania wszystkich przygotowujących się kapłaństwa. Cała wspólnota Kościoła jest zobowiązana ochraniać ten dar, pielęgnować, cenić go i miłować.

Wspólnota kleryków i moderatorów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego pozostaje wdzięczna tysiącom diecezjan za ich modlitwę i materialnie wsparcie. Odwzajemniamy się codzienną modlitwą za wszystkich naszych Dobrodziejów, ofiarowaniem Mszy św. sprawowanych w ich intencjach. Szczególnym dniem wdzięczności wobec członków Towarzystwa Przyjaciół ASD pozostaje I czwartek miesiąca, kiedy to w czasie wieczornej Mszy św. polecamy ich Bożej opiece.

Jeśli chcesz zostać członkiem Towarzystwa – napisz!

rektorasd@archpoznan.pl

Numer konta

11 1020 4027 0000 1702 0031 6497

Arcybiskupie Seminarium Duchowne
ul. Wieżowa 2/4
61-111 Poznań

Ofiary na działalność Seminarium prosimy opisywać tytułem: TP ASD