Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Panie, przymnóż nam wiary! (Łk 17,5)

Panie, przymnóż nam wiary! (Łk 17,5)

Rok formacyjny 2012/2013 przebiega w Arcybiskupim Seminarium Duchownym pod hasłem: “Panie, przymnóż nam wiary!”