Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Abyśmy się wzajemnie miłowali (1 J 3,11)

Abyśmy się wzajemnie miłowali (1 J 3,11)

Rok formacyjny 2011/2012 przebiega w Arcybiskupim Seminarium Duchownym pod hasłem “Abyśmy się wzajemnie miłowali”.