Rekrutacja 2022/2023
Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego

Do 26 września zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, na którą można umówić się telefonicznie lub mailowo:

Numer telefonu:

 • dla kandydatów z archidiecezji poznańskiej: 608-499-632
 • dla kandydatów z diecezji kaliskiej: 506-594-149
 • dla kandydatów z diecezji bydgoskiej: 696-784-228

E-mail:

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

 1. Podanie skierowane do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z prośbą o przyjęcie do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (napisane własnoręcznie); kandydaci z diecezji kaliskiej podanie kierują do biskupa Damiana Bryla, a z diecezji bydgoskiej do biskupa Krzysztofa Włodarczyka;

 2. Życiorys (napisany własnoręcznie);

 3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;

 4. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);

 5. Opinia księdza proboszcza;

 6. Opinia katechety;

 7. Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle);

 8. Świadectwo zdrowia;

 9. Zaświadczenie o niekaralności.

 

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

Świadectwa kleryków roku propedeutycznego

Co to jest seminarium?