Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu informuje, że rozpoczyna się czas II rekrutacji kandydatów na I rok formacji w naszym Seminarium w roku akademickim 2018/2019.

Terminarz

Rozmowy odbywają się od 22 sierpnia do 5 września 2018 roku.

 

Rozmowa kwalifikacyjna

Rekrutacja kandydatów do ASD odbywa się poprzez osobistą wizytę w Seminarium, złożenie odpowiednich dokumentów i osobistą rozmowę z przełożonymi ASD. Prosimy, by kandydaci uprzednio ustalali termin rozmowy z którymś z przełożonych. Umówić się na rozmowę kwalifikacyjną można drogą telefoniczną, przez fax lub e-mail.
Rekrutacja na Wydział Teologiczny odbywa się wyłącznie drogą internetową. Wszelkie stosowne informacje znaleźć można na stronie http://teologia.amu.edu.pl/

Dokumenty

Arcybiskupie Seminarium Duchowne wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów:

1. Podanie skierowane do Księdza Arcybiskupa z prośbą o przyjęcie do Seminarium (napisane własnoręcznie);
2. Życiorys (napisany własnoręcznie);
3. Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania;
4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
5. Świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia);
6. Opinia księdza proboszcza;
7. Opinia księdza katechety;
8. Dwie fotografie (37x52mm, na jasnym tle);
9. Książeczka wojskowa;
10. Świadectwo zdrowia.

 

Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz, wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.

Moderatorzy ASD w Poznaniu


Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
ul. Wieżowa 2/4
61-111 POZNAŃ

tel. 61 64 32 700
fax. 61 64 32 803

www.asd.poznan.pl
rektorasd@archpoznan.pl