Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Rekolekcje i dni skupienia
dla młodzieży męskiej

Rekolekcje i dni skupienia
dla młodzieży męskiej

Zapraszamy młodzież męską od pierwszej klasy szkoły średniej i starszych na dni skupienia dla rozeznających powołanie oraz już od klasy ósmej na rekolekcje w ferie zimowe.

 

Zabieramy ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, strój sportowy, a w miarę możliwości także komżę.

Zgłoszenia: telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Zgłaszając się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym należy przywieźć ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza lub katechety).

W tym czasie istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z ojcem duchownym i z przełożonymi.

Terminy spotkań w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, Kaliszu oraz Bydgoszczy
w roku formacyjnym 2022/2023