Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży

Rekolekcje i dni skupienia dla młodzieży

Zapraszamy młodzież męską od pierwszej klasy szkoły średniej i starszych na dni skupienia dla rozeznających powołanie oraz już od klasy siódmej na rekolekcje w ferie zimowe.

Zabieramy ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór, a w miarę możliwości także komżę.

Zgłoszenia: telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Zgłaszając się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym należy przywieźć ze sobą pisemne polecenie księdza (proboszcza, wikariusza lub katechety).

W tym czasie istnieje możliwość indywidualnej rozmowy z Ojcem Duchownym i z Przełożonymi.

Terminy spotkań w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w roku formacyjnym 2020/2021

Dni Skupienia dla rozeznających powołanie:

  • 12-13 czerwca 2021 r.

 Rekolekcje dla młodzieży męskiej:

  • 23-27 sierpnia 2021 r.