Pożegnanie księży oraz rozdanie funkcji
Pożegnanie księży oraz rozdanie funkcji

Pożegnanie księży oraz rozdanie funkcji

W poniedziałkowy wieczór koncelebrowanej Eucharystii w seminaryjnej kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza przewodniczył ojciec duchowny Krzysztof Grześkowiak, a homilię wygłosił ksiądz proboszcz Sławomir Krzeszewski. Była to przede wszystkim okazja do dziękczynienia Panu Bogu za ich posługę we wspólnocie seminaryjnej, modliliśmy się także za księży przełożonych, którzy w minionym półroczu obchodzili imieniny. Ksiądz Krzysztof kończy swoją pracę w Seminarium, którą w latach 2018–2020 pełnił jako prefekt, a następnie jako ojciec duchowny. Ksiądz Sławomir zmienia miejsce posługi proboszczowskiej – od 2012 był proboszczem parafii pw. świętej Jadwigi Śląskiej w Mądrem i tym samym dyrektorem ośrodka rekolekcyjnego ASD w Nadziejewie, gdzie w latach 2018–2021, pod opieką księdza prefekta Przemysława Tyblewskiego, najmłodsi klerycy przeżywali rok propedeutyczny.

Na początku Mszy Świętej ksiądz rektor Jan Frąckowiak powitał naszego gościa, zwracając uwagę na wszelkie dobro, jakie swoim kapłańskim doświadczeniem wniósł on w formację kleryków w Nadziejewie. Zwrócił również uwagę na podobieństwo między św. Romualdem, patronem dnia, a ojcem Krzysztofem – włoski mnich, żyjący na przełomie X i XI wieku, przebywał najpierw w klasztorze benedyktynów, a następnie wybrał życie pustelnicze.

W dosadnej i przejmującej homilii ksiądz proboszcz Sławomir podkreślał, że czas kryzysu w Kościele, który obecnie przeżywamy, jest nam dany i innego czasu nie dostaniemy, ponieważ żyjemy właśnie tu i właśnie teraz.

Nie trzeba być nadzwyczaj „rozgarniętym”, żeby zobaczyć, że obecnie w Kościele przeżywamy czas kryzysu, który jest czasem próby – zaznaczał ks. Krzeszewski

Homilista odwoływał się również do ingresowej homilii arcybiskupa metropolity katowickiego Adriana Galbasa, który przypominał, że we wspólnocie kościelnej nie potrzebujemy obecnie wykładu, ale przykładu. Ksiądz Sławomir wskazywał, że każdy w Kościele ma prawo powiedzieć mi i tobie: „Sprawdzam!”. Przyszły proboszcz parafii w Dolsku polecił także lekturę książki „Błądzenie pielgrzyma” C.S. Lewisa, a szczególnie skonfrontowanie się z obrazem Kościoła w niej zawartym.

Obyśmy nigdy nie żałowali, że swoje jedyne życie poświęciliśmy na służbę Kościołowi, który naprawdę jest Mistycznym Ciałem Chrystusa – mówił ks. Sławomir

Po Mszy zebraliśmy się na kolacji w refektarzu, gdzie ksiądz rektor podziękował nam za pracę jaką wkładamy, aby budować naszą wspólnotę oraz ogłosił nową „trójkę seminaryjną”, kantora i inne funkcje, jakie wykonujemy w seminaryjnej codzienności. Senior seminaryjny reprezentuje nas wszystkich, podaje najważniejsze informacje i czuwa nad zmianami w planie dnia, wicesenior odpowiada za wyznaczanie pracy w naszym domu, a ceremoniarz dba o piękno liturgii i przewodzi pionowi ceremoniarskiemu. Natomiast kantor jest współodpowiedzialny za prowadzenie scholi „Inclina aurem” oraz planuje śpiewy podczas liturgii. Charakterystycznym przywilejem członka „trójki” jest prawo do zakładania na sutannę czarnego pasa podczas oficjalnych uroczystości.

Nowe funkcje w naszym Seminarium otrzymali między innymi:

  • kl. Kamil Łęt – senior
  • kl. Rafał Matelski – wicesenior
  • kl. Konrad Miluśki – wicesenior II
  • kl. Franciszek Grobelny – ceremoniarz
  • kl. Nikodem Puślednik – kantor