Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu
Modlitwy związane z powołaniem

Modlitwy związane z powołaniem

Modlitwa o rozpoznanie drogi powołania

Panie, proszę Cię gorąco:
wlej Twoje światło w moją duszę,
a rozpoznam jasno drogę, którą chcesz mnie prowadzić,
abym Ci służył tak, jak Ty tego pragniesz.
Prowadź mnie drogą, którą mi wyznaczyłeś.
Pozwól mi rozpoznać Twoją wolę
i użycz mi też siły i mocy, by pójść wytrwale za Tobą.
Amen.

O wytrwanie w dobrym

Wszechmogący, miłosierny Boże,
udziel mi, proszę, tej łaski, abym gorąco pragnął,
roztropnie szukał i doskonale wypełniał wszystko, co Tobie się podoba.
Kieruj moją drogą przez świat ku chwale Twego imienia.
Proszę Cię o rozeznanie, prawą wolę i umiejętność, abym wszystko, czego ode mnie żądasz,
wykonał tak, jak powinienem.
Niech moja droga do Ciebie będzie prosta, pewna i doskonała aż do końca.
Daj mi, o Panie, serce mocne, aby nie zniżyło się do niegodnej namiętności
i nie ugięło się wobec nieszczęścia.
Daj mi serce prawe, aby nie uwiodły go żadne niskie pragnienia.
Udziel mi także, o Panie, rozumu, abym poznał Ciebie;
gorliwości, abym Cię słuchał;
wierności, abym wytrwał do końca i mógł połączyć się z Tobą.
Amen.

Św. Tomasz z Akwinu


Daj mi Panie łaskę, bym żywo ocenił Twą wolę,
bym poznał jasno czy jestem powołany.
Daj mi tę łaskę, o którą od lat modlę się.
Daj mi uczynić stanowczą decyzję w życiu.
Daj mi rozum jasny i życie piękne,
i pracowite do ostatnich granic,
a Ty bądź motorem mej pracy, jej całym motywem.
Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź chwała Tobie,
niech to będzie żywym moim ideałem,
celem pracy na każdym stanowisku,
a szczególnie na stanowisku kapłana.
Daj mi łaskę nim zostać.
Zabierz zupełnie moją wolę i pociągnij do Siebie.
Boże, serce moje zostawiam otwarte
na działanie Twej łaski.
Zawsze i w każdej chwili.
Czekam Panie i zupełnie oddaję się woli Twojej.
Przyjdź Panie,
wezwij mnie do winnicy Twojej na pracownika.

bł. Stefan Wincenty Frelichowski


Ojcze
zdaję się na Ciebie,
zrób ze mną co Ci się podoba,
cokolwiek uczynisz ze mną – dziękuję Ci.

Jestem gotów na wszystko,
przyjmuję wszystko,
byleby Wola Twoja spełniała się we mnie,
we wszystkich Twoich stworzeniach –
nie pragnę nic więcej o Boże.

W ręce Twoje oddaję ducha mojego
bo kocham Cię całym sercem
i z ufnością oddaję Ci się bez reszty
gdyż jesteś naszym Ojcem.

bł. Karol de Foucauld