Plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych
Plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych

Plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych

Publikujemy plan II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Seminariów Duchownych, które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 r. w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu.

 

DZIEŃ I – PIĄTEK 6 MARCA

do godz. 16.00 – przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie

16.30 – otwarcie OFC, wykład inauguracyjny: ks. dr Jan Frąckowiak
(aula ASD)

18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego,
Droga krzyżowa (katedra)

20.15 – kolacja

20.45 – spotkanie dyskusyjne

 

DZIEŃ II – SOBOTA 7 MARCA

6.45 – modlitwy poranne (kaplica seminaryjna)

7.15 – śniadanie

8.00 –Msza Święta pod przewodnictwem bp. Szymona Stułkowskiego
(kaplica seminaryjna)

9.30–13.30 Ogólnopolska konferencja liturgiczna

„Liturgia – między sacrum a profanum”

Aula ASD Poznań

  • Powitanie organizatorów
  • Słowo Dziekana WT UAM

9.30 wykład – ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk
(PWT Wrocław) Sacrum przestrzeni celebracji liturgii

10.00 wykład – ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński
(WT UMK Toruń) Między sacrum a profanum. Granice ludzkiej ingerencji w liturgię

10.30 wykład – ks. dr hab. Dominik Ostrowski (PWT Wrocław) „Ofiaruję Ci Ciało i Krew”. W kierunku odnowionego rozumienia eucharystycznej anamnezy

11.00-11.15 przerwa

11.15 wykład – ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski
(WT UAM Poznań) Wierność prawu liturgicznemu wiernością Chrystusowi i Kościołowi

11.45 wykład –ks. dr Andrej Megger  (KUL Lublin) Świętość w czasie: rok liturgiczny w ekonomii zbawienia

12.15 wykład – ks. dr Tomasz Sałatka  (WT US Szczecin – WSD Zielona Góra)Troska o sacrum w liturgii

Godz. 12.45-13.45 – obiad

Godz. 13.45 – 14.45 – Konferencja część studencka / czas wolny

13.45 –  Karol Heldt, GSD (UKSW), Inkulturacja a kultura masowa

13.55 – Jakub Biernacki, WSD Kalisz WT UAM, Współczesna sztuka sakralna – między sacrum a profanum

14.05 – Dawid Wojdowski, ASD Poznań WT UAM, Liturgia Kościoła Katolickiego jako szczególne miejsce troski o wartość piękna

14.15 – Jakub Chłędowski, ASD Poznań WT UAM, Muzyka jako element składowy przestrzeni sacrum

14.25 – Wojciech Nowak, ASD Poznań WT UAM, Sacrum i profanum
w sakramentach świętych

14.35 – Michał Czyż, Gdańskie Seminarium Duchowne, (UKSW),
„Od profanum do sacrum- teologiczne rozumienie procesji wejścia”

14.45 – Jakub Dalecki, WSD Kalisz WT UAM, Liturgia Godzin Źródłem Uświęcania ludzkiej codzienności

14.45-15.00 przerwa

15.00 – Paweł Napierała, ASD Poznań WT UAM, Postawy i gesty życia codziennego obecne w liturgii

15.10 – Michał Dziedzic, ASD Poznań WT UAM, Celebracja niedzieli
w pierwszych wiekach Kościoła w miejscach profanum, które stawały się sacrum z uświęcającymi aspektami biblijnymi

15.20 – Franciszek Grobelny, ASD Poznań WT UAM, Udział profanum rzymskiego w formowaniu liturgii chrześcijańskiej

15.30 – Jakub Kaczmarek, ASD Poznań WT UAM, Obecny czy nieobecny. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu w czasie sprawowania Eucharystii

15.40 – Konrad Marzec, WSD Kalisz WT UAM, Sacrum i Profanum
w przyjmowaniu Komunii Świętej na podstawie instrukcji Redemptionis Sacramentum

15.50 – Łukasz Kozłowski, ASD Poznań WT UAM,  Liturgia Godzin – sposób, by profanum stało się sacrum

16.00 – Jędrzej Grobelny, WSD Kalisz WT UAM, Sacrum Słowa Bożego głoszonego w Liturgii Kościoła

16.10 zakończenie konferencji naukowej

od godz. 14.00 (równolegle do panelu studenckiego konferencji)  – zwiedzanie Fary/Katedry/Archiwum/Muzeum Archidiecezjalnego (do wyboru)

18.30 – nieszpory (kaplica seminaryjna)

19.15 – kolacja

20.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica seminaryjna)

21.00 – podsumowanie II OFC

 

DZIEŃ III – NIEDZIELA 8 MARCA

7.00 – jutrznia pod przewodnictwem ks. dr. Marcina Głowińskiego
(kaplica seminaryjna)

8.00 – śniadanie, kawa

10.00 – Msza Święta (katedra)

12.00 – obiad, wyjazd do domu

16.00 – Gorzkie Żale (katedra)