Pielgrzymka na Jasną Górę
Pielgrzymka na Jasną Górę

Pielgrzymka na Jasną Górę

W środowe popołudnie, po zakończonych wykładach na Wydziale Teologicznym, udaliśmy się całą seminaryjną wspólnotą do Częstochowy, aby uczestniczyć w VI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę. Z Kalisza, wraz z przełożonymi, wyruszyli także klerycy roku propedeutycznego.

Wieczorem w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze zebraliśmy się na wspólnej modlitwie apelowej, którą poprowadził prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa kard. Lazarus You Heung-sik. Po błogosławieństwie wszyscy alumni i przełożeni naszego Seminarium uklękli przed cudownym wizerunkiem, a ksiądz rektor Jan Frąckowiak zawierzył nas wstawiennictwu Matki Bożej, ponawiając akt z 1951 roku, który wypowiedział ówczesny rektor ksiądz Aleksy Wietrzykowski.

Następnego dnia udaliśmy się do bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie, gdzie wysłuchaliśmy konferencji biskupa diecezjalnego bydgoskiego Krzysztofa Włodarczyka. Po niej uczestniczyliśmy w adoracji eucharystycznej, w czasie której rozważania wygłosił biskup pomocniczy częstochowski Andrzej Przybylski. Razem ze wszystkimi polskimi klerykami diecezjalnymi i zakonnymi modlili się również: kardynał Lazarus You Heung-sik, prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo oraz biskup diecezjalny kaliski Damian Bryl.

Po procesji z archikatedry na Jasną Górę, którą poprowadził prymas Polski, zgromadziliśmy się w bazylice znalezienia Krzyża Świętego i narodzenia Najświętszej Maryi Panny, gdzie Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa.

Akt zawierzenia Arcybiskupiego Seminarium Duchownego (od 31:00 min.)