Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

ks. Tomasz Renn

Pierwszą po przerwie wielkanocnej Eucharystię celebrował ks. Tomasz Renn, zastępca dyrektora “Caritas” Archidiecezji Poznańskiej, wikariusz par. św. Jerzego w Poznaniu, kapłan obchodzący piątą rocznicę święceń prezbiteriatu. W słowie…

Święta Paschalne 2010

Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζω ήν χαρισάμενος Christus resurrexit a mortuis, Morte mortem calcavit, Et entibus in sepulchris…

Ołówek dla Afryki

Praktykując wielkopostną jałmużnę wielu z nas włączyło się w akcję charytatywną organizowana przez Fundację “Redemptoris Missio” pod hasłem “OŁÓWEK DLA AFRYKI”. Celem akcji była zbiórka ołówków, kredek, długopisów i innych przyborów…

Akolitat 2010

Obrzęd ustanowienia akolity ukazuje jego duchową sylwetkę i apostolskie zadania. Duchowość akolity zakorzeniona jest w paschalnym misterium Chrystusa, uobecnianym w sakramentalnych znakach. Posługując przy ołtarzu ofiary, który jest również…

Jerycho Różańcowe

3 lutego 2010 roku nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w drugim dniu Jerycha Różańcowego, czyli siedmiodniowej całodobowej modlitwie różańcowej organizowanej w Poznaniu poraz siódmy przez ojców franciszkanów konwentualnych. W środowy wieczór…