Pismo kleryka

„W jaki sposób my możemy być apostołami Jezusa?
Będziemy nimi tylko wtedy, kiedy doświadczymy tego, że On jest, jest żywy, jest przy nas nieustannie.”