Odpust w Farze Poznańskiej
Odpust w Farze Poznańskiej

Odpust w Farze Poznańskiej

W czwartek 14 października, już tradycyjnie, cała nasza wspólnota uczestniczyła w uroczystościach odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w bazylice kolegiackiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu. W tym dniu parafianie Poznańskiej Fary modlili się szczególnie w intencji świętych powołań do służby w kapłaństwie.

Odpustowa Eucharystia celebrowana była pod przewodnictwem księdza rektora Jana Frąckowiaka, a homilię wygłosił wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Duchownego ks. dr Rafał Pajszczyk. Przybliżył on w niej postać Sługi Bożego ks. Kazimierza Rolewskiego, który w latach 1928–1935 sprawował urząd rektora naszego Seminarium. Wskazywał na jego pokorę i służbę drugiemu człowiekowi, które były podstawą jego kapłańskiego życia. Opowiadał o tłumach, które odprowadzały księdza proboszcza Rolewskiego na pociąg z Ostrowa Wielkopolskiego do Poznania, gdy prymas August kardynał Hlond wezwał go do służby na urzędzie rektorskim. Homilista przypomniał także sytuację, gdy ksiądz rektor Rolewski wracając z poznańskiej archikatedry spotkał potrzebującego i oddał mu swoje buty, wracając do Seminarium już boso.

Siostry zakonne na seminaryjnej furcie powstrzymywały osoby ubogie, które z mieszkania księdza Rolewskiego zabierały potrzebne im rzeczy, aby zostawiły rektorowi chociaż jego bieliznę – wspominał ks. Pajszczyk

Na koniec Mszy Świętej ksiądz rektor zwrócił uwagę na niezwykły splot zdarzeń, ponieważ dzień wcześniej nasi najmłodsi współbracia, którzy odbywają formację na roku propedeutycznym w Kaliszu, wraz z księżmi prefektami odwiedzili miejsce spoczynku doczesnych szczątków księdza Kazimierza Rolewskiego w ostrowskiej konkatedrze. Po zakończonej uroczystości proboszcz parafii farnej ksiądz prepozyt Mateusz Misiak zaprosił wszystkich alumnów i przełożonych na wspólną kolację na plebanię, za co mu bardzo dziękujemy!