Niedziela powołań – dekanat szamotulski
Niedziela powołań – dekanat szamotulski

Niedziela powołań – dekanat szamotulski

W miniony weekend przeżywaliśmy „niedzielę powołań” w dekanacie szamotulskim – w nowej formule. Jak już od pewnego czasu, najpierw w sobotę grupa kleryków spotyka się z młodymi chłopakami, aby przedstawić naszą seminaryjną wspólnotę, opowiedzieć o drodze do wstąpienia i rozeznawaniu woli Pana Boga, poświęcić czas na różnorakie rozmowy i celebrować wspólnie Eucharystię. Tym razem Mszy Świętej przewodniczył ksiądz kanonik Andrzej Grabański, z okazji 50. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich. W niedzielę alumni udają się do parafii w dekanacie, by podczas niedzielnych Mszy Świętych głosić świadectwa, wspólnie modlić się o święte powołania i zbierać ofiary na utrzymanie Seminarium.

Potrzebujemy dobrych księży, którzy może nie będą „przywódcami tłumów”, ale towarzyszami w naszych codziennych biedach – podkreślał ks. Frąckowiak

Dziękujemy księdzu proboszczowi Tomaszowi Renowi, księżom wikariuszom i parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach za przyjęcie, wszystkim młodym za wspólnie przeżyty czas, a także dobroczyńcom wspierającym naszą wspólnotę!

Prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa.