Niedziela Dobrego Pasterza
Niedziela Dobrego Pasterza

Niedziela Dobrego Pasterza

Tradycyjnie w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym dniu w Katedrze Poznańskiej o godz. 10.00 sprawowana będzie Eucharystia w intencji nowych powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego. Zapraszamy do duchowej jedności i modlitwy. Transmisja z Katedry będzie w Radiu Emaus i  na kanale www.youtube.com

Niedziela Dobrego Pasterza to również zajazd Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W zapowiadanym programie mieliśmy wziąć udział w modlitwie w Katedrze, a następnie przejechać do Nadziejewa na majowe grillowanie. Smutno nam, że nie będziemy mogli się w tym roku spotkać, ale wszyscy rozumiemy zaistniałą sytuację. Ufamy, że do Nadziejewa, miejsca formacji roku propedeutycznego jeszcze dojedziemy. Przy tej okazji Przyjaciołom i Dobrodziejom naszego seminarium bardzo dziękujemy za modlitwę i wsparcie materialne. Cieszymy się, że jesteście z nami!  Pamiętamy o życzliwości i odwzajemniamy Wasze serce modlitwą.