Nabożeństwo ekumeniczne 2023
Nabożeństwo ekumeniczne 2023

Nabożeństwo ekumeniczne 2023

Już po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2023 w Kościele powszechnym, w naszej seminaryjnej kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Przewodniczył mu ksiądz rektor Jan Frąkowiak, a uczestniczyli w nim także przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w ramach Poznańskiej Grupy Ekumenicznej.

Musimy nauczyć się patrzyć na wszystkich ludzi „z góry” – z Góry Krzyża, na którym zawisł Chrystus – mówił pastor Bożydaj

Po odczytaniu przez diakona fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza mówiącej o Sądzie Ostatecznym (Mt 25,31-40) kazanie wygłosił pastor Robert Bożydaj ze Wspólnoty Genesis IV Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu. Zwracał on uwagę na konieczność chrystocentrycznego spojrzenia na każdy obszar naszego życia – jeśli, zamiast Pana Boga, w centrum postawimy człowieka, nie będziemy w stanie realizować czynów z odczytanej perykopy. Przypominał także, byśmy nie trwali w „wiecznym nigdy”, ponieważ Jezus działa „teraz”, nie tylko w przeszłości i na końcu czasów. Pastor zwracał też uwagę, iż zdarza nam się kochać nasze wyobrażenia, a nie rzeczywistego człowieka. Jako chrześcijanie musimy kochać nawet naszych nieprzyjaciół, bo w nich również jest Jezus i to właśnie ze względu na Niego, a nie bez powodu, mamy być dobrymi ludźmi.

Jezus jest obecny w każdej sytuacji naszego życia, przez nas przychodzi do wszystkich ludzi, gdy nas do nich posyła – podkreślał pastor Robert

Wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej odmówił ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński, Zwierzchnik Diecezji Zachodniej Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP. Na koniec nabożeństwa przedstawiciel każdego z Kościołów odmówił modlitwę z błogosławieństwem.

Nasza modlitwa o jedność jest pokornym, ale ufnym uczestnictwem w modlitwie Pana, który obiecał, że każda modlitwa w Jego imieniu zostanie wysłuchana przez Ojca (por. J 15, 7). W tym momencie możemy zadać sobie pytanie: „Czy modlę się o jedność?”. Jest to wola Jezusa, ale jeśli przyjrzymy się intencjom, o które się modlimy, to zapewne uświadomimy sobie, że modliliśmy się niewiele, a może nigdy, o jedność chrześcijan. A jednak od niej zależy wiara w świecie. Pan prosił bowiem o jedność między nami, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Świat nie uwierzy, z tego powodu, że go przekonamy dobrymi argumentami, ale jeśli damy świadectwo miłości, która nas jednoczy i czyni nas bliskimi wobec wszystkich, wtedy uwierzy.

~ papież Franciszek