Lektorat Wojciecha Króla
Lektorat Wojciecha Króla

Lektorat Wojciecha Króla

W poniedziałkowy poranek cała seminaryjna wspólnota zebrała się w kaplicy pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, aby uczestniczyć w Eucharystii połączonej z obrzędem ustanowienia nowego lektora – kleryka Wojciecha Króla z kursu III. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki. Na początku ksiądz rektor Jan Frąckowiak przywitał gospodarza naszego Domu i zachęcił wszystkich do modlitwy nie tylko w intencji nowego lektora, ale również głównego celebransa, który obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa.

Kapłan jest stworzony do błogosławieństwa i ma błogosławić. Oby żaden kapłan nie był człowiekiem potępiania – mówił abp Gądecki

W swojej homilii arcybiskup Stanisław zwracał uwagę, iż powołanie Abrama i jego pozytywna odpowiedź na Boże wezwanie jest podstawą każdego kolejnego powołania. Mówiąc o zestawieniu czytania z Księgi Rodzaju oraz fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza na zasadzie kontrapozycji, homilista podkreślał, iż powołaniem każdego z nas jest błogosławienie wszystkim ludziom, a nie potępianie. Wydawać się to może trudne, ale skoro Abram otrzymał błogosławieństwo (gr. „εὐλογία” – dosł. „dobre słowo”) to trzeba ufać, że uda się to także pobłogosławionemu lektorowi.

Każdy lektor otrzymuje błogosławieństwo, aby nieść dobre słowo nie tylko innym wiernym, ale całemu światu – zaznaczał abp Stanisław

Metropolita poznański przypominał również, że w naszej ludzkiej naturze o wiele łatwiej jest oceniać i surowo potępiać inne osoby. Przywołując psychologiczny mechanizm projekcji, czyli zauważania i uwypuklania u innych wad, których jednocześnie nie zauważamy u siebie, homilista uwidaczniał wartość dogłębnej formacji ludzkiej, jaką klerycy rozpoczynają w Ośrodku Propedeutycznym w Kaliszu i kontynuują w Poznaniu.

Dlatego właśnie tak ważny jest rok propedeutyczny – aby wejść w głąb siebie i prawdziwie poznać swoje wnętrze, a nie jedynie stworzony przez nas samych wyidealizowany obraz – podkreślał abp Gądecki

Po wspólnym śniadaniu seminaryjny senior złożył złotemu jubilatowi życzenia w imieniu całej wspólnoty.

Módlmy się za nowego lektora, aby nie ustawał w miłości i zapale do głoszenia Słowa Bożego, które jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny (Hbr 4,12). Prośmy także Boga o święte powołania do służby w Jego Kościele!