ks. dr Mariusz Białkowski
ks. dr Mariusz Białkowski

ks. dr Mariusz Białkowski

Tym razem kapłanem zaproszonym do celebrowania uroczystej czwartkowej Eucharystii był ks. dr Mariusz Białkowski. Ks. Mariusz prowadzi ze wszystkimi rocznikami zajęcia z muzyki kościelnej, a także poza Seminarium jest bardzo zaangażowany w kwestie związane z muzyką, zwłaszcza zaś w działalność na rzecz chorału gregoriańskiego. W skierowanym do nas słowie Bożym mówił o potrzebie wykorzystywania piękna w działalności apostolskiej, aby także tą drogą prowadzić ludzi do doświadczenia Boga, który jest najwyższym Pięknem i od którego wszelkie prawdziwe piękno pochodzi.