Aktualności / Galeria / Nasi goście

Czwartkowy dzień zaczął się nieco inaczej niż zwykle. Najczęściej zaczynamy go modląc się Jutrznią. Ze względu jednak na wieczorną drogę krzyżową ulicami miasta Poznania, Eucharystię przeżywaliśmy o świcie, co nie wykluczyło uczestnictwa Gościa w Mszy Świętej w naszym domu.

Gościliśmy ks. Adama Sczanieckiego wikariusza parafii pw. św. Trójcy, który jest jednocześnie moderatorem Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym.

W trakcie homilii ks. Adam zaproponował klerykom uczestnictwo w tzw. seminarium odnowy wiary. Polega ono na cyklu 5 katechez, które składa się m.in. z uczestnictwa w modlitwie o uzdrowienie wewnętrzne, a finalnie na wylaniu darów Ducha Świętego.

Głównie chodzi o poczucie przyjęcia w Kościele, aby nikt na naszej drodze nie czuł się odrzucony – zaznaczał ks. Adam. – Te spotkania owocują większą odwagą Duchowi Świętemu – mówił.

Gość czwartkowej Eucharystii mówił także o ogólnym sensie ruchu charyzmatycznego w Kościele: Doświadczenie charyzmatyczne nie polega tylko na tym, że ty sam masz się wstawiać za innych, ale ma na celu uczenie innych modlitwy wstawienniczej – powiedział moderator Odnowy Charyzmatycznej w Duchu Świętym.