Nasi goście
Nasi goście

ks. Mirosław Tykfer

Kolejnym gościem, który przybył do naszego seminarium w czwartkowy wieczór był ks. Mirosław Tykfer – nowy rektor kaplicy Wydziału Teologicznego UAM oraz duszpasterz alkademicki studentów teologii tegoż Wydziału….

ks. Waldemar Babicz

W trakcie tygodnia misyjnego wizytę w naszym domu złożył, zaangażowany w animowanie działalności misyjnej w naszej Archidiecezji, ks. Waldemar Babicz – dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych.

ks. Adam Wodarczyk

W ramach kapłańskiego czwartku moderator generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk był gościem w naszym domu. Celebrował Mszę św. i wygłosił do nas słowo Boże, w którym opowiedział nam o własnym…