Nasi goście
Nasi goście

ks. kan. Jan Polec

Ks. kan Jan Polec było kolejnym kapłanem, który przybył do naszej wspólnoty z okazji kapłańskiego czwartku. Wraz z nami modlił się za wszystkich kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie….

ks. Robert Różański

W pierwszy majowy czwartek kapłański gościliśmy w naszym domu ks. Roberta Różańskiego, kapłana pochodzącego z naszej archidiecezji, a obecnie posługującego w archidiecezji gnieźnieńskiej jako proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Ujściu…

ks. Tomasz Renn

Pierwszą po przerwie wielkanocnej Eucharystię celebrował ks. Tomasz Renn, zastępca dyrektora “Caritas” Archidiecezji Poznańskiej, wikariusz par. św. Jerzego w Poznaniu, kapłan obchodzący piątą rocznicę święceń prezbiteriatu. W słowie…

ks. Mirosław Tykfer

Kolejnym gościem, który przybył do naszego seminarium w czwartkowy wieczór był ks. Mirosław Tykfer – nowy rektor kaplicy Wydziału Teologicznego UAM oraz duszpasterz alkademicki studentów teologii tegoż Wydziału….

ks. Waldemar Babicz

W trakcie tygodnia misyjnego wizytę w naszym domu złożył, zaangażowany w animowanie działalności misyjnej w naszej Archidiecezji, ks. Waldemar Babicz – dyrektor diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych.