Akolitat 2010

Akolitat 2010

Obrzęd ustanowienia akolity ukazuje jego duchową sylwetkę i apostolskie zadania. Duchowość akolity zakorzeniona jest w paschalnym misterium Chrystusa, uobecnianym w…

Boże Narodzenie 2009

Tempus adest gratiæHoc quod optabamus,Carmina lætitiæDevote reddamus.Deus homo factus estNatura mirante,Mundus renovatus estA Christo regnante.Ezechielis portaClausa pertransitur,Unde lux est ortaSalus…