III Niedziela Adwentu Rok C
III Niedziela Adwentu Rok C

III Niedziela Adwentu Rok C

Łk 3,10-18

Św. Łukasz w swojej Ewangelii pokazuje jak ważną osobą jest Jan Chrzciciel. Miał on przygotować drogę Panu i swoją misję wypełnił. Wzywa do nawrócenia i zachęca do „zrezygnowania z siebie”. Apeluje o uczciwość oraz o umiejętność dzielenia się z potrzebującymi. W trzecią niedzielę adwentu, nazywaną „niedzielą radości” uświadamiamy sobie, że czas świąt jest już bliski. Dlatego warto się zapytać: czy podejmuję trud nawrócenia? Jak wykorzystuję ten czas oczekiwania? Jan Chrzciciel w swoim nauczaniu zachęca do zastanowienia się nad swoim życiem i postępowaniem. Można w modlitwie prosić Pana Jezusa o uwolnienie od egoizmu, aby wyjść ku „drugim”, w stronę Boga i człowieka. W ciągu całego tygodnia wsłuchując się w Boże słowo można pytać się siebie: „Panie, cóż mam czynić?”.

kl. Bartosz