Pismo kleryka

Dzisiejszym rozważaniem kończymy rok kalendarzowy, życzymy wam także abyście w nadchodzącym roku potrafili zaufać Słowu Bożemu, które może przemieniać nasze życie, jeśli tylko damy mu do tego okazje.