Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem
Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem

Spotkanie z Księdzem Arcybiskupem

Na wspólną egzortę do naszej seminaryjnej auli przybył ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki.

Gospodarz naszego domu podzielił się z nami przemyśleniami dotyczącymi trwającego synodu. Synod ten odbywa się w formie innowacyjnej, na niespotykaną wcześniej skalę. Po egzorcie zaistniała możliwość zadania pytań naszemu Metropolicie, z czego alumni chętnie korzystali.

Pamiętajmy w modlitwach o Księdzu Arcybiskupie.