Dzień skupienia 12 listopada 2010 r.
Dzień skupienia 12 listopada 2010 r.

Dzień skupienia 12 listopada 2010 r.

W każdym miesiącu nasza wspólnota poświęca jeden dzień na całkowite wyciszenie się i zwrócenie swoich myśli ku Bogu. W listopadzie był to tym razem drugi piątek miesiąca. Do naszego domu przybył ks. Maksymilian Kamza, proboszcz parafii w Boruszynie (dekanat czarnkowski), który był naszym przewodnikiem po ścieżkach skupienia. Rozpoczęliśmy ten czas wspólną Eucharystią. Po śniadaniu odbywały się konferencje, a po południu spotkaliśmy Jezusa Miłosiernego w sakramencie pojednania.

W słowie, które ks. Maksymilian do nas wygłosił, nawiązał do słów z Apokalipsy św. Jana: “Oto stoję u drzwi i kołaczę”. Ilustracją do tych słów była obraz “Światłość świata” Wiliama Holmana Hunta przedstawiający Chrystusa niosącego światło i pukającego do zarośniętych, zamkniętych od środka drzwi – drzwi naszego serca. Kapłan zachęcał nas, abyśmy otworzyli nasze życie na Chrystusa i Jego miłość. Sam tez poparł swoje słowa świadectwem kapłańskiego zycia. Na zakończenie dnia skupienia udaliśmy się do katedry, gdzie uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej. W nabożeństwie uczestniczył ks. abp Louis Sako, biskup w Kirkuku (Irak), który przyjechał do naszego kraju, by mówić o wielkich prześladowaniach chrześcijan w Iraku. W czasie drogi krzyżowej modliliśmy się za chrześcijan, którzy oddają swoje życie za wiarę i wiernośc Bogu.

Czas skupienia pozwala nam jeszcze lepiej rozeznać swoje powołanie i powierzyć Bogu wszystkie trudności, lęki, obawy, niepewności i dylematy, które pojawiają się w naszych sercach. Niech listopadowy dzień skupienia przyniesie owoce.