Aktualności / Galeria

… który w naszym Seminarium poprowadził ks. Leonard Poloch, emerytowany proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela, członek i prezbiter wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej i diecezjalny egzorcysta. Dzielił się z nami przede wszystkim głęboką mądrością i doświadczeniem zdobytym dzięki już ponad osiemdziesięcioma latami życia. Schemat dnia skupienia oparty był właśnie na trzech rzeczownikach: człowiek-chrześcijanin-kapłan. Ks. Leonard mówił o: człowieczeństwie w zawiasach cnót; chrześcijaninie jako człowieku: wierzącym we wspólnocie, miłości, pełniącym wolę Boga, modlącym się, żyjącym Eucharystią oraz kapłaństwie wynikającemu z bycia człowiekiem i chrześcijaninem, kapłaństwie, które mamy pokochać już teraz.

Dziękujemy ks. Leonardowi za przeprowadzony dzień skupienia! Dziękujemy wszystkim, którzy modlą się za nas!

IMG_0846.JPGIMG_0849.JPGIMG_0851.JPGIMG_0853.JPGIMG_0854.JPGIMG_0856.JPGIMG_0857.JPGIMG_0860.JPGIMG_0861.JPGIMG_0864.JPGIMG_0865.JPGIMG_0866.JPGIMG_0869.JPG