Pismo kleryka

„(…) ale Pan wysłuchał mojej modlitwy, właśnie w te Wigilię Bożego Miłosierdzia. I choć ja uwierzyłem dlatego, że zobaczyłem, to jednak podziwiam, zawsze tych moich braci, którzy poszli za jakimś niewyraźnym głosem serca żeby wstąpić do seminarium, i którzy oddają się temu dużo bardziej niż ja.”