Aktualności / Galeria

Po upływie 5 dniowych rekolekcjach wielkopostnych prowadzonych przez ks. Dariusza Madejczyka, proboszcza parafii w Lusowie miało miejsce szczególne wydarzenie. 7 naszych braci z roku IV przyjęło posługę akolitatu z rąk ks. Bp Damiana Bryla. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń na drodze do kapłaństwa. Klerycy przez przyjęcie tej posługi stają się Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Świętej. Mogą udzielać Komunii Świętej, dokonywać puryfikacji, wystawienia i repozycji Najświętszego Sakramentu oraz udawać się do chorych z Komunia. Każdy z kleryków został przedstawiony ks. Biskupowi, a następnie każdemu w specjalnym obrzędzie została symbolicznie wręczona patena z chlebem.

Uroczystość dla naszych braci zakończyła się obiadem z rodzicami, zaproszonymi gośćmi oraz księżmi przełożonymi i ks. Bp Damianem. Większa część nowo ustanowionych akolitów udała się do swoich domów i parafii, by tam spotkać się ze swoimi bliskimi, ale również by udzielić pierwszej Komunii Świętej, czy też zrobienia wystawienia podczas Gorzkich Żali.

Niech przyjęta przez naszych braci posługa akolity jeszcze bardziej rozbudzi w nich miłość do Eucharystii i niech każdego dnia stawają się ,,dobrzy jak chleb’’.

IMG_4983.JPGIMG_4984.JPGIMG_4986.JPGIMG_4987.JPGIMG_4988.JPGIMG_4989.JPGIMG_4990.JPGIMG_4991.JPGIMG_4997.JPGIMG_4998.JPGIMG_5000.JPGIMG_5008.JPGIMG_5011.JPGIMG_5014.JPGIMG_5017.JPGIMG_5019.JPGIMG_5021.JPGIMG_5025.JPGIMG_5027.JPGIMG_5030.JPGIMG_5032.JPGIMG_5034.JPGIMG_5036.JPGIMG_5038.JPGIMG_5040.JPGIMG_5042.JPGIMG_5045.JPGIMG_5051.JPGIMG_5052.JPGIMG_5055.JPGIMG_5058.JPGIMG_5061.JPGIMG_5064.JPGIMG_5066.JPGIMG_5070.JPGIMG_5075.JPGIMG_5081.JPGIMG_5082.JPGIMG_5084.JPGIMG_5089.JPGIMG_5097.JPGIMG_5098.JPGIMG_5099.JPGIMG_5104.JPGIMG_5108.JPGIMG_5113.JPGIMG_5122.JPG