Aktualności / Galeria

Obrzęd ustanowienia akolity ukazuje jego duchową sylwetkę i apostolskie zadania. Duchowość akolity zakorzeniona jest w paschalnym misterium Chrystusa, uobecnianym w sakramentalnych znakach. Posługując przy ołtarzu ofiary, który jest również stołem uczty, wnika on w sposób szczególny w misterium męki Zbawiciela i Jego zmartwychwstania, a także w tajemnicę Ciała Pańskiego. Jako pomocnik kapłana i diakona ma on te tajemnice z wiarą przeżywać i trwając w zjednoczeniu z Chrystusem przyczyniać się do budowania Kościoła.

(Dyrektorium Duszpasterstwa Słuzby Liturgicznej, Warszawa 2008)

W II niedzielę Wielkiego Postu 28 lutego 2010 r., w ostatnim dniu wielkopostnych rekolekcji odbyła się w naszej wspólnocie uroczystość przyjęcia posługi akolitatu. 19 braci z kursu IV oraz jeden kleryk z Kongregacji św. Filipa Neri na Świętej Górze przyjęli te posługę podczas uroczystej Eucharystii w bazylice archikatedralnej z rąk JE ks. bp. Zdzisława Fortuniaka. Tradycyjnie liturgii towarzyszył spiew scholi Inclina aurem. Po Mszy świętej w naszym domu odbył się obiad dla zaproszonych gości, a po nim był czas na indywidualne świętowanie w gronie rodzinnym.

akolitat_2010_01.jpgakolitat_2010_04.jpgakolitat_2010_06.jpgakolitat_2010_07.jpgakolitat_2010_08.jpgakolitat_2010_09.jpgakolitat_2010_10.jpgakolitat_2010_13.jpgakolitat_2010_15.jpgakolitat_2010_17.jpgakolitat_2010_18.jpgakolitat_2010_19.jpg