Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu

Przyjęcie szkaplerza oraz duchowa adopcja dziecka poczętego – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2021

Dzień upamiętnienia objawienia się archanioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie, jest w Kościele zarazem Dniem Świętości Życia. Nasza wspólnota przeżyła w tym czasie dwa szczególne wydarzenia: rano …

Kolęda 2021

Kolęda w wielu domach to czas związany nie tylko z odwiedzinami księdza, ale również wspólną, rodzinną modlitwą i poświęceniem miejsca, które jest nam szczególnie bliskie. …